projekt wiejskiego ośrodka kulturalno-oświatowego

Info

Lokalizacja

Jasne Pole , woj. wielkopolskie

Rok projeku

2022

opis

Program funkcjonalny projektu ośrodka kulturalno-oświatowego w Jasnym Polu dzieli się na trzy części . Pierwsza z nich to oddział przedszkolny wraz z zapleczem cateringowym i administracyjnym. W drugiej mieści się sala wiejska na ok. 70 osób . Sala jest wyposażona w dużą kuchnię z oddzielną zmywalnią, rozdzielnią kelnerską i odpowiednimi magazynami . W budynku mieści się również remiza strażacka. Każda z tych funkcji posiada osobne wejścia co pozwala na etapowanie inwestycji.

Forma budynku składa się z dwóch brył z kalenicami usytuowanymi prostopadle do siebie . Cechą charakterystyczną obiektu jest fragment elewacji wykonany z żaluzji fasadowych. Bezokapowe dachy oraz zastosowane materiały sprawiają , że obiekt jest nowoczesny , a jednocześnie wpisuje się w zastany wiejski kontekst krajobrazowy .

NAM architekci sc.

Copyright © 2023. All rights reserved.